Projektowanie systemów automatyki

Projektowanie systemów automatyki

Projektowanie systemów automatyki: eksperci w dziedzinie instalacji nowoczesnych systemów automatyki zapewniają projektowanie systemów automatyki dla złożonych i złożonych systemów o samodzielnych funkcjach. Dzięki temu można zautomatyzować różne części przebiegu procesu i cały łańcuch produkcyjny.

Ważne czynniki w projektowaniu systemów automatyki

Projektowanie systemów automatyki
Projektowanie systemów automatyki

Projektując system automatyki, bierze się pod uwagę specyfikę konkretnej firmy i przedstawia szczegółowe projekty, uwzględniające wszystkie niuanse procesu technicznego. Nowoczesny kompleks zautomatyzowanego sterowania produkcją składa się z dużej liczby niezależnych podsystemów, komponentów i modułów, które z kolei obejmują różne mikroprocesory, maszyny CNC i zdalnie sterowane urządzenia zrobotyzowane. Ponadto zautomatyzowane systemy magazynowe, skomputeryzowane urządzenia kontroli jakości, czujniki, złożone mechanizmy itp.

Przy projektowaniu systemów automatyki eksperci wykorzystują bazę elementów czołowych światowych producentów elektrotechniki, zapewniając tym samym wysoką precyzję i bezawaryjną pracę gotowych rozwiązań. Zarządzanie i kontrola systemu automatyki odbywa się za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Pozwala to na zdalne monitorowanie wszystkich etapów produkcji i prawidłowe ustawienie wymaganych parametrów sprzętu. Eksperci wybierają najlepszy system sterowania i oprogramowanie do swoich konkretnych potrzeb produkcyjnych.

Zautomatyzowane systemy wdrażania projektów w produkcji

Proces automatyzacji linii produkcyjnej z uwzględnieniem podejścia systemowego. W przeciwnym razie samodzielne wdrożenie zautomatyzowanego systemu spowoduje wiele problemów. Najczęściej spotykane są awarie i przestoje poszczególnych urządzeń oraz całych linii produkcyjnych. Systemy automatyki są wprowadzane przy użyciu wysokiej jakości komponentów wiodących producentów elektrycznych. Z szerokiej gamy akcesoriów możesz łatwo wybrać sterowniki programowalne, czujniki, mikroprocesory i inne komponenty potrzebne do zbudowania wszechstronnego systemu automatyki.

Instalacja systemu automatyki odbywa się w kilku etapach:

 1. Zainstaluj sprzęt kontroli produkcji – komputery, mikroprocesory, napędy itp.
 2. Montaż czujników mechanicznych i urządzeń pomocniczych, maszyn itp.
 3. Przygotowywanie układów zasilania, rozruchu i testowania linii produkcyjnych oraz ich poszczególnych elementów i modułów.
 4. Eksperci pracują nad tworzeniem i wdrażaniem unikalnych projektów systemów automatyki w różnych branżach. Koszt opracowania projektu i prac instalacyjnych zależy od złożoności i rodzaju sprzętu, jego właściwości technicznych oraz cech użytkowych i funkcjonalnych.

 

System automatyzacji projektowania – dokumentacja

Projektowanie systemów automatyki zwykle dzieli się na kilka etapów, których efektem jest dokumentacja różnych poziomów szczegółowości proponowanego rozwiązania:

   1. Dokument, który pozwala określić wymagania funkcjonalne, charakterystyczne i ekonomiczne przyszłych systemów. SIWZ jest pierwszym dokumentem niezbędnym do zrozumienia celu tworzonego systemu.
   2. Projekt techniczny – zestaw dokumentów opisujących główne rozwiązanie techniczne spełniające wymagania.
   3. Projekt techniczny powinien również zawierać dane wejściowe dla kolejnych faz projektowania.
   4. Work Items – Zestaw dokumentów roboczych pozwalających na zakup wszystkich niezbędnych elementów systemu i jego instalację. Dobrze opracowany program pracy pozwala na podział obowiązków między działy strukturalne firmy, aby działały niezależnie. Zawiera również informacje o konfiguracji sprzętowej: trybie pracy, ustawieniach sterowania itp. Od jakości tej dokumentacji zależy spójność pracy nad dużymi projektami.
   5. Dokumentacja Wykonawcza – Ostatni etap projektu. Na tym etapie przygotowywany jest opis aktualnej instalacji i systemu operacyjnego. Dostarcza certyfikat badania potwierdzającego i obejmuje parametryczne pomiary techniczne. Bardzo ważnym etapem tworzenia systemu jest również przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Ten zestaw dokumentów jest niezbędny do funkcjonowania obiektu i potwierdza bezpieczeństwo wdrożonego systemu opisując jego rzeczywistą pracę.

Projektowanie systemów automatyzacji procesów

Automatyzacja procesów technicznych jest jednym z decydujących czynników zwiększania produktywności i poprawy warunków pracy. Wszystkie istniejące i budowane obiekty przemysłowe są w pewnym stopniu wyposażone w zautomatyzowane narzędzia. Projekty w najbardziej skomplikowanych sektorach przemysłu, zwłaszcza w hutnictwie stali, energetyce i innych sektorach przemysłu, oferują zintegrowaną automatyzację wielu procesów technicznych. Firmy wszelkiego rodzaju dążą do maksymalizacji wydajności produkcji, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, co uzasadnia automatyzację wszystkich procesów. Projektowi zautomatyzowanego systemu przypisano dużą liczbę zadań.

Najważniejsze z nich to:

   • Zintegruj wszystkie systemy inżynieryjne w obiekcie w jedno łącze.
   • Popraw dokładność systemu i uzyskaj wiarygodne i przydatne informacje o swoim systemie.
   • Wygodne jest sterowanie zakładami produkcyjnymi na dużą skalę.
   • Wyeliminuj błędy pracowników.
   • Wyeliminuj czynniki ludzkie z systemów sterowania procesami.

To tylko mały podzbiór zadań, które systemy automatyki mogą rozwiązać za pomocą prostych i niedrogich przyrządów i urządzeń: sterowników, różnych przekształtników, napędów. Właściwie przygotowany projekt, właściwie zorganizowana instalacja i uruchomienie uwzględniające specyfikę obiektu zrekompensują w przyszłości nie tylko koszt zakupu systemu automatyki, ale także uzyskają korzyści ekonomiczne z automatyzacji: oszczędności kosztów eksploatacji, mniej związane z awarie sprzętu i koszty związane z naprawami oraz zmniejszone zużycie energii.