Jakie dokumenty do pompy ciepła

Jakie dokumenty do pompy ciepła

Pompy ciepła to obecnie prawdopodobnie najlepsze urządzenia grzewcze i wynika to z kilku przyczyn. Z pewnością rozwiązania konkurencyjne mają większe braki w swoich szeregach i częściej mają poważne wady w przynajmniej jednej kategorii. Instalacja pompy ciepła jest rozwiązaniem uniwersalnym, co wynika z połączenia korzystnych właściwości ekonomicznych, zaangażowania czasowego, ekologicznych czy problematycznych w kwestii ulokowania w domu. Analizując jednak te kwestie krok po kroku, należy wskazać, że po pierwsze pompa ciepła jest inwestycją. Po kilkunastu latach się ona zwróci, a urządzenie nadal będzie działać. Po drugie urządzenie jest bezobsługowe, czyli nie wymaga rozpalania czy utrzymywania ognia w komorze spalania. Po trzecie jest to rozwiązanie ekologiczne, co ma znaczenie w kontekście globalnym, ale również w lokalnym. Oznacza to, że jeśli każdy w miejscowości miałby pompę ciepła, oddychalibyśmy w niej świeżym powietrzem. Po czwarte jest to technologia kompaktowa, która nie wymaga dodatkowego pomieszczenia. Te wszystkie aspekty sprawiają, że jest to rozwiązanie lepsze niż kocioł zasypowy na paliwo stałe, kocioł na gaz, piec olejowy czy na pellet. Jednocześnie czasem warto połączyć pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną lub wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, ale to już należy rozpatrywać zawsze indywidualnie. Jak wygląda kwestia dokumentacji w przypadku pomp ciepła? Jakie formalności muszą zostać załatwione? Czy zależy to od rodzaju urządzenia? Na te pytania odpowiemy w ramach artykułu.

Jakie dokumenty do pompy ciepłaDokumentacja do wypełnienia w zależności od rodzaju pompy ciepła

To właśnie rodzaj tego urządzenia determinuje ilość dokumentacji. Skąd to wynika? Powietrzna pompa ciepła nie musi ingerować w grunt. Dodatkowo różnica pomiędzy odwiertem głębinowym a przypowierzchniowym również jest znacząca. W pierwszym przypadku trzeba kopać głęboko (kilkadziesiąt metrów), więc musi to zostać uwzględnione choćby z powodu stanu wód gruntowych. W wariancie przypowierzchniowym dochodzi do rozkopania większej powierzchni, ale za to jedynie niewiele poniżej strefy przymarzania. Ogólnie dokumenty, które w niektórych przypadkach należy wziąć pod uwagę to plan miejscowy i prawo budowlane. To na tej podstawie opierana jest dokumentacja.

Powietrzne pompy ciepła – najmniejsza ilość wymaganej dokumentacji

Najlepszym rozwiązaniem pod względem ilości wymaganej dokumentacji jest powietrzna pompa ciepła. Wynika to z wcześniej przedstawionego powodu. To trochę tak jakbyśmy decydowali się na zakup lodówki, ale o odwróconym obiegu termodynamicznym. Zgodnie z oczekiwaniami nie musimy w takiej sytuacji załatwiać żadnych formalności. W jednym przypadku może pojawić się jednak taka potrzeba, a jest nich ingerencja na terenie objętym obszarem Natura 2000. Drugim z nich jest montaż urządzenia w budynku, który jest uznany jako zabytek. Trudno jednak podać konkretne elementy w tych przypadkach, ponieważ wynikają one właśnie z zagospodarowania przestrzennego.

Formalności w przypadku gruntowych pomp ciepła

Gruntowe pompy ciepła są pod tym względem nieco bardziej problematyczne. Wspomnieliśmy już wcześniej, że wiele zależy od tego, czy stosujemy pionowe, czy poziome kolektory. W pierwszym przypadku podlegamy pod formalności związane z prawem geologicznym i górniczym. Pojawia się taka sytuacja, jeśli odwiert przekracza 30 metrów, a często taka sytuacja ma miejsce przy wariancie głębinowym. W takiej sytuacji musimy zrobić projekt robót geologicznych. Konieczne jest również zgłoszenie tego faktu staroście. Ten z kolei ma 30 dni na podjęcie decyzji. Brak odpowiedzi oznacza w tej sytuacji zaakceptowanie wniosku, a my możemy przechodzić do wykonywania prac. W obu przypadkach urządzenie musi zostać uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i tutaj nie ma znaczenia, który z kolektorów wybierzemy.

Wykorzystanie wody jako dolnego źródła a wymagana dokumentacja

Wykorzystanie wody jako dolnego źródła ma miejsce znacznie rzadziej niż poprzednie warianty. W tej sytuacji łatwo możemy się domyślić, że konieczne jest udokumentowanie, że nie zmieniamy warunków wodnych na danym terenie. Instalacja pompy ciepła wymaga w tym przypadku wykonania operatu wodnoprawnego. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie, jak wygląda kwestia wód na danym terenie oraz jak w tym kontekście będzie prezentować się urządzenie. Jeśli będziemy wykorzystywać mniej niż 5 m³ na dobę, to nie ma nawet potrzeby sporządzania tej dokumentacji. W przypadku obszaru Natura 2000 wygląda to podobnie do wcześniej opisanego przypadku.

Podsumowanie, czyli pompa ciepła a wymagana dokumentacja

Pompa ciepła to efektywne urządzenie grzewcze, które prowadzi do oszczędności finansowych. Powietrzna nie wymaga żadnej dokumentacji, jeśli nie znajduje się w zabytkowym budynku lub na obszarze oznakowanym jako Natura 2000. W przypadku pomp głębinowych konieczne jest uwzględnienie inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku pionowych kolektorów powyżej 30 m konieczne jest zgłoszenie tej sprawy do starosty, ponieważ podlegamy wtedy pod prawo geologiczne i górnicze. Wodna pompa ciepła wymaga wykonania operatu wodnoprawnego. Ponadto warto dodać, że technologia dobrze współpracuje z innymi rozwiązaniami technicznymi. Cena wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest niska w stosunku do zysków, a to rozwiązanie również nie wymaga formalności. Pozostaje więc zdecydować się na pompę ciepła i cieszyć się tanią oraz ekologiczną energią.