Ile procent podatku VAT zapłacimy od części samochodowych?

Ile procent podatku VAT zapłacimy od części samochodowych?

Rynek części zamiennych do samochodów osobowych jest bardzo dobrze rozbudowany w naszym kraju. Jest to związane z faktem, iż w Polsce zarejestrowanych jest blisko 30 milionów aut osobowych. Niestety dużą większość z nich stanowią dość leciwe modele, które z racji dużych przebiegów bardzo często ulegają różnego rodzaju awariom. 

Bez problemu znajdziemy więc zarówno podzespoły do samochodów europejskich, jak i nawet bardziej skomplikowane części do aut japońskich i koreańskich https://top-serwis.com/pobierz oraz amerykańskich. Duża ilość hurtowni motoryzacyjnych i sklepów z częściami samochodowymi sprawia, że nawet poważniejsza awaria nie stanowi problemu i może zostać bardzo szybko usunięta. Niestety części do aut osobowych, podobnie jak inne produkty w naszym kraju, objęte są podatkiem VAT. Czym jest podatek VAT i jaka stawka obowiązuje na części samochodowe?

Czym jest podatek VAT?

stock article image?fileName=2223127900OEM 01Podatek VAT, czyli innymi słowy podatek od towarów i usług, jest jedną z głównych danin publicznych. Jest on wliczany do większości towarów i usług, które możemy nabyć na terenie Polski. Co ciekawe, stosowany jest nie tylko w naszym kraju, ale praktycznie na całym świecie. Jest to związane z tym, że konsumpcja w nowoczesnych państwach jest obecnie na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu danina ta daje możliwość ogromnych wpływów do budżetu. Niestety finalnie wpływa on na podwyższenie ceny produktu dla konsumenta końcowego. Przyzwyczailiśmy się jednak do VATu na tyle, że w codziennym życiu nie zwracamy na niego większej uwagi.

W zależności od tego jakie produkty lub usługi kupujemy, w naszym kraju obowiązują różnego stawki podatkowe. Możemy wyróżnić tutaj stawkę podstawową 23 % oraz niższe stawki 8 %, 5 % oraz 0 %. Produkty i usługi, do których możemy stosować obniżone stawki podatkowe zostały wymienione przez naszego ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług. Nie więc w tym miejscu żadnej dowolności. Musimy działać jedynie w granicach tej ustawy. Jeżeli sprzedamy produkty obarczony stawką podstawową przy użyciu stawki obniżonej, wówczas możemy się spodziewać kontroli podatkowej lub nawet mandatu. Na szczęście zawsze istnieje możliwość korekty takiej sprzedaży i naprawienia naszego błędu.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą niezwykle ważne jest pilnowanie terminów zapłaty za podatek od towarów i usług. Nasze państwo bardzo skrupulatnie pilnuje tych terminów. Stara się również stale kontrolować przedsiębiorców, aby zmniejszyć dziurę podatkową. Służy do tego między innymi stworzony niedawno JPK, czyli jednolity plik kontrolny. Administracja skarbowa ma dzięki niemu wgląd w działalność naszej firmy i możliwość interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Jaka będzie stawka podatku na części samochodowe?

stock article image?fileName=0K59A13700R 01Nowe części samochodowe są w naszym kraju objęte stawką podstawową VAT. W związku z tym, do ceny netto przyjdzie nam zapłacić 23 % VAT. Co bardzo ciekawe, jeszcze do 2019 roku, firmy zajmujące się sprzedażą części samochodowych do aut koreańskich https://top-serwis.com/kontakt i innych modeli, mogli liczyć na wyłączenie podmiotowe z podatku od towarów i usług. Było to jednak uwarunkowane wysokością obrotów w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. W związku z tym, jeżeli hurtownia lub sklep motoryzacyjnych nie przekroczył obrotu o wysokości 200 tysięcy złotych w skali roku, wówczas mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie był on więc zobowiązany do zapłaty tej daniny i mógł sprzedawać konkretne podzespoły po cenie netto. Netto stanowiło wówczas dla takiego przedsiębiorcy cenę brutto. Niestety w 2019 roku podczas nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przepis tez został dość mocno ograniczony. W dzisiejszym reżimie prawnym, dla osób sprzedających części samochodowe nie ma już takiej preferencji, ponieważ tego typu działalność została wyłączona spod kwotowego zwolnienia podmiotowego. W związku z tym, niezależnie gdzie kupujemy części samochodowe, musimy liczyć się z tym, że do rachunku zostanie doliczona podstawowa stawka VAT 23 %.

Jaki VAT przy sprzedaży części samochodowych do innego kraju Unii Europejskiej?

Musimy w tym miejscu odróżnić obrót profesjonalny od obrotu z osobami fizycznymi. Jeżeli prowadzimy hurtownię motoryzacyjną i sprzedajemy części samochodowe Kia https://top-serwis.com do odbiorcy indywidualnego zamieszkującego w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, wówczas musimy naliczyć normalną stawkę VAT. Nieco inaczej wygląda to w sytuacji, gdy naszym klientem jest podmiot profesjonalny, czyli prowadzący działalność gospodarczą i posiadający NIP VAT-UE. Wówczas do takiej transakcji możemy zastosować stawkę podatku 0 %, ponieważ dokonujemy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wiąże się to jednak z koniecznością dopełnienia dodatkowych warunków. Najważniejszym z nich jest odpowiednie udokumentowanie transakcji oraz tego, że sprzedawane części samochodowe rzeczywiście przekroczyły granicę i zostały odebrane w innym państwie członkowskim. Może do tego wystarczyć list przewozowy lub oświadczenie nabywcy, że towar został dostarczony zgodnie z zawartą transakcją.