Geologia górnicza – od poszukiwań surowców do ich wydobycia.

gornicza geologia3

Geologia górnicza, jako odłam geologii złożowej, zajmuje się poszukiwaniem kopalin opłacalnych w wydobyciu surowców mineralnych. Absolwenci kierunku nabywają kompleksową wiedzę na temat dziejów ziemi i jej litosfery, pozwalającą w przyszłości znajdować wysokiej jakości złoża kopalin http://geomain.pl/#czym-sie-zajmujemy. Firmy świadczące usługi z zakresu geologii górniczej prowadzą badania określonych terenów oraz sporządzają raporty i dokumentacje, które staną się później podwaliną pod budowę kopalni. 

excavators 51663W jaki sposób geologowie poszukują złóż kopalin?

Podobnie jak w przypadku typowej geologii złożowej, teren badany jest przez grupy geologów wyposażone w nowoczesny sprzęt do analiz sejsmicznych. Pojazdy ze swego rodzaju “skanerami” skorupy ziemskiej pozwalają ekipom zajrzeć w jej głąb. Zdjęcia następnie są ze sobą łączone w zaawansowanym oprogramowaniu komputerowym i składane w trójwymiarowy obraz tego, co znajdziemy pod powierzchnią ziemi. Geologia górnicza nie tylko określa dokładne położenie i jakość złóż, ale udostępnia dokładne informacje o warunkach, w których będzie przebiegało wydobycie. Pozwala to określić firmom opłacalność inwestycji, a także rozeznać się w potencjalnych niebezpieczeństwach z nią związanych.

Od projektowania kopalni aż po wydobycie surowców.  

Jeśli geologowie napotykają obszar, na którym występuje wysokie prawdopodobieństwo występowania poszukiwanych surowców, przeprowadzane są odwierty testowe. Jeśli próby zakończą się powodzeniem, a jakość kopalin jest wystarczająca, następne kroki należą głównie do państwowych lub prywatnych firm, które określą opłacalność inwestycji, a następnie zajmą się budową kopalni i w końcu — właściwym wydobyciem. Nie oznacza to jednak, że w tym miejscu rola geologii górniczej się kończy. Geologowie obecni są nie tylko na początku procesu, ale uczestniczą w projektowaniu oraz narodzinach nowej kopalni. Do ich obowiązków należy także nadzorowanie prac wydobywczych tak, by te były zgodne z warunkami koncesji i określonymi zasadami oraz zapewnianie bezpieczeństwa pracownikom. Zadaniem geologów górniczych jest także minimalizowanie negatywnego wpływu wydobycia surowców na środowisko naturalne. 

Kopalnie odkrywkowe, głębinowe, otworowe — czym się charakteryzują?

Geologia górnicza w procesie poszukiwania złóż, daje początek kopalniom dzielącym się na trzy kategorie, a różniącym się charakterem wydobycia. Górnictwo odkrywkowe polega na wydobywaniu surowców poprzez pracę na powierzchni — płytko umiejscowione złoża są odkrywane i wydobywane warstwa po warstwie. Kolejnym rodzajem górnictwa jest górnictwo głębinowe, wymagające od górników pracy pod powierzchnią, skąd cenne kopaliny wydobywane są za pomocą sztolni i szybów kopalnianych. Ostatnim, najbardziej zaawansowanym rodzajem wydobycia jest górnictwo otworowe, prowadzone na największych głębokościach, gdzie kopaliny wydobywane są za pomocą odwiertów.

shutterstock 335444294Sól i węgiel kamienny, czyli geologia górnicza w Polsce.

Geologia górnicza ma dość długą tradycję w Polsce, jako dziedzina nauki rozwijana już od średniowiecza — w tamtych czasach kopalnie soli generowały prawie 34% całkowitych dochodów państwa. Dzisiaj polskie wydobycie soli kojarzone jest głównie z obiektami zabytkowymi, takimi jak kopalnia w Wieliczce, która od wielu lat pozostaje chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną. Na początku XX wieku Górny Śląsk zasłynął z wydobycia węgla kamiennego i właśnie z nim kojarzony jest do dziś. Po drugiej wojnie światowej, kopalnie zajmujące się jego wydobyciem stanowiły fundament gospodarczy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z tego względu, tamtych latach na rozwój przemysłu górniczego położono szczególny nacisk, co doprowadziło do powstania wielu nowych i unowocześnienia już istniejących kopalń. Do samego końca istnienia PRL, węgiel kamienny pozostawał jej głównym towarem eksportowym. 

Awantura o polską miedź.

Dzisiaj Polska znana jest także z wydobycia miedzi, co więcej — to jeden z najbardziej bogatych w złoża tego surowca krajów na świecie. Dotychczas wydobyciem miedzi w Polsce zajmował się państwowy gigant — KGHM, jednak od 2019 roku mówi się o udzielaniu koncesji na wydobycie firmom zagranicznym, co wywołuje niemałe kontrowersje. Zainteresowanych polskimi rudami było kilka firm z Ameryki Północnej, jednak uznały one, że wydobycie surowca staje się nieopłacalne ze względu na wprowadzony w 2012 roku podatek od kopalin. Ostatnimi czasy sytuacja stała się na tyle poważna, że w sprawie interweniować zaczęli amerykańscy politycy http://geomain.pl/plan-ruchu-zakladu-gorniczego/. Zasugerowali oni, że skoro Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej przed atakiem ze strony Rosji, amerykańskim firmom należy się zwolnienie z kłopotliwego podatku. Biorąc pod uwagę fakt, iż Polska, w odróżnieniu od innych krajów bogatych w miedź, zainteresowanych wydobyciem traktuje wyjątkowo łagodnie i do rozpoczęcia prac wymaga jedynie koncesji, stanowisko strony amerykańskiej przypomina szantaż polityczny i skłania do zadania pytania o to, gdzie kończą się przyjacielskie stosunki pomiędzy państwami, a zaczyna pasożytnictwo gospodarcze.